Završen 1. Blue Deal Transferring Lab na Kreti, Grčka

U sklopu Blue Deal projekta od 12. do 15.4. održan je 1. Blue Deal Transferring Lab na Kreti, Grčka. Lab je održan online i okupio je mnoge dionike iz područja Plave energije na Mediteranu. Više informacija o samom događaju dostupno je u dokumentu niže.