Uloga biometana u budućem energetskom sustavu

Uloga biometana u budućem energetskom sustavu

Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Ivana Lučića 5

Prostorija: Velika vijećnica južne zgrade
Datum: 25.04.2017.
Vrijeme: 10:00 – 12:00

Glavna prijetnja i učinak biorazgradivog otpada (uključujući biootpad) je proizvodnja metana (koji je mnogo jaci staklenički plin nego CO2), koji nastaje na odlagalištima uslijed razgradnje. To predstavlja ozbiljan problem koji je činio oko 3% u ukupnim emisijama stakleničkih plinova u EU-15 1995. godine. Kao rezultat takvog stanja, EU direktiva o odlagalištima obvezuje države članice da smanje količinu biorazgradivog komunalnog otpada koji odlažu na 35% do 2016., s obzirom na razinu iz 1995. Za neke zemlje rok je produljen do 2020.

Postoji nekoliko specifičnih mogućnosti za tretiranje biootpada (spaljivanje, kompostiranje i anaerobna razgradnja). Nažalost Direktiva o odlagalištima ne propisuje određene opcije za tretiranje. Najznačajnije prednosti pravilnog tretiranja biootpada su proizvodnja kvalitetnog komposta i energije u obliku bioplina te biometana.

Koncept dobivanja biometana iz biootpada – predstavlja najbolju strategiju za gospodarenje otpadom, jer omogućava obradu otpada, a u isto vrijeme omogućava proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Jasno je da taj koncept neće riješiti problem energije za Europu, jer ako se sav biootpad pretvori u energiju, može se zadovoljiti samo 2% energetskih ciljeva EU za OiE do 2020. Ovaj koncept treba promatrati kao savršeno sredstvo za lokalne zajednice da riješe svoje probleme upravljanja otpadom i istovremeno povećaju svoju održivost, gospodarski rast i broj lokalnih zelenih radnih mjesta.

U sklopu ove radionice fokus će biti stavljen na načine integracije proizvedenog biometana u postojeći plinski sustav te njegovo daljnje korištenje kroz transportni sektor.

Radionica je besplatna, a prijava se može izvršiti na: iva@sdewes.orgOrganizacijski odbor

 • Doc.dr.sc. Goran Krajačić - Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Prof.dr.sc. Neven Duić - Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Dr. Tomislav Pukšec - Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Bojan Ribić - Čistoća Zagreb
 • Fikret Nasić - Gradska plinara Zagreb
 • Dinko Butković - ZET
 • Petra Šantić - Schonherr
 • mr.sc. Igor Grozdanić - Sunce i partneri d.o.o
 • Josip Falčan - Bionarda d.o.o.

Predavači i prezentacije

 • Zakonodavni okvir biometana u RH
 • Mreža punionica CNG-a kao alternativa klasičnim gorivima u gradovima
 • Iskustva operatora flote CNG vozila
 • Iskustva iz zapadne Europe o integraciji biometana u plinski sustav

Moderatori

 • Dr. Tomislav Pukšec - Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Bojan Ribić - Čistoća Zagreb
 • mr.sc. Igor Grozdanić - Sunce i partneri d.o.o.