Učinjeni prvi koraci prema kapitalizaciji potencijala plave energije na Cipru

Učinjeni prvi koraci prema kapitalizaciji potencijala plave energije na Cipru

Datum: 28.06.2021.

Uspješno je završen treći laboratorij na temu projekta Blue Deal, organiziran od strane Ciparske energetske agencije i Pomorskog instituta istočnog Sredozemlja u periodu između 14. i 17. lipnja. Laboratorij je organiziran u okviru projekta Interreg Med Blue Deal i održan je pod pokroviteljstvom grada Larnake. Lab je održan na hibridan način sastojeći se od online radionica i predavanja putem platforme projekta te direktno na samom mjestu u Ciparskom pomorskom institutu u skladu sa svim sigurnosnim mjerama protiv COVID-19.

Projekt Blue Deal sufinanciran je od Europskog fonda za regionalni razvoj, a glavni mu je cilj postavljanje i kapitalizacija potencijala plave energije u široj mediteranskoj regiji. U znak podrške ovom cilju organiziran je 3. laboratorij za prijenos znanja koji je demonstrirao i raspravio potencijalne scenarije za eksploataciju plave energije na otoku Cipru. Laboratorij je okupio ključne dionike i predstavnike političkih tijela, akademske zajednice i istraživačkih institucija, industrije i civilnog društva, kako bi stvorio mrežu suradnika te uspostavio regionalne Plave saveze koji će podržati sektor plave energije na otoku i osigurati održivi razvoj obnovljivih izvora energije (OIE) u teritorijalnim vodama Cipra.

Prvi dan laboratorija bio je posvećen zakonodavnom i regulatornom okviru vezanom za OIE na Cipru. Drugi dan prikazana je analiza potencijala plave energije na Cipru i mogućih mjesta za održivi razvoj pripadajućih tehnologija. Treći dan bio je usredotočen na mogućnosti financiranja investicija u plavu energiju i iskustva lokalnih i međunarodnih MSP-a u sektoru plave energije. Konačno, četvrti i posljednji dan, vođen je dijalog za uspostavu regionalnog plavog saveza za promicanje plave ekonomije na nacionalnoj i mediteranskoj razini.

Laboratorij je u ime gradonačelnika Larnake otvorio pročelnik Tehničkog odjela općine, gospodin Andreas Karakatsanis, koji je kratko pozdravio i predstavio Larnakinu strategiju održivog urbanog razvoja do 2030. Govore dobrodošlice održali su i direktor ciparske energetske agencije g. Savvas Vlachos i koordinator projekta Blue Deal dr. Simone Bastianoni. Laboratorij je završio otvorenom raspravom na temu sektora plave ekonomije, koju je moderirao gospodin Zacharias Siokouros, izvršni direktor ciparskog pomorskog instituta, zajedno sa relevantnim dionicima iz Izraela, Egipta, Grčke i Europske komisije.

Među ostalim govornicima događaja bili su vodeći znanstvenici za istraživanje i inovacije u području plave energije, projektni partneri projekta Blue Deal, kao i predstavnici Ministarstva brodarstva, Odjela za starine, Odjela za okoliš. Prisutni su također bili predstavnici Energetske službe odgovarajućih ministarstava, Ciparski pomorski institut, Turistička zajednica Larnake, Ciparsko sveučilište za tehnologiju (CUT), BirdLife Cipar, Blue Invest, Sea Wave Energy Ltd (SWEL), Fornelia, Signalgenerix, EIT Climate-KIC Cipar, Lučka uprava Valencia, Eco Wave Power i Kimagro Fishfarming Ltd.

Više informacija o projektu Blue Deal možete pronaći na web stranici projekta https://blue-deal.interreg-med.eu/ ili kontaktiranjem gospođe Louise Marie Shakou [lokalne koordinatorice] na +357 22667846 ili louisa.shakou@cea.org.cy. Kako biste pogledali snimljena predavanja i radionice, besplatno se registrirajte na platformi projekta: https://bluedealmed.eu/session/3rd-blue-deal-transferring-lab