Smjernice za hrvatsku energetsku tranziciju

Pariški sporazum, koji je EU potpisala i ratificirala, ima za cilj držati povećanje temperature značajno ispod 2 °C više od predindustrijskog doba i ograničiti taj porast na 1.5 °C. Dosadašnja klimatsko-energetska politika EU, koja uključuje ciljeve  od 40% smanjenja GHG emisija, 32% obnovljivih u bruto potrošnji i 32.5% smanjenja potrošnje energije do 2030, uz načelni … Continue reading Smjernice za hrvatsku energetsku tranziciju