Distribucije za dobavu energije iz OIE na satnoj razini na NUTS 3 razini

Morate biti prijavljeni kako biste preuzeli datoteke iz repozitorija.

  • Distribucije za dobavu energije iz OIE na satnoj razini na NUTS 3 razini