Prvi rezultati idejnog projekta proširenja CTS-a Grada Zagreba

Uzimajući u obzir toplinske potrebe centra grada Zagreba, napravljen je prijedlog izgradnje toplovoda kako bi se iste pokrile korištenjem centraliziranog toplinskog sustava, tj. toplinom iz zagrebačkih toplana TE-TO Zagreb i EL-TO Zagreb. S obzirom na lokaciju najbližih magistralnih toplovoda, centar Zagreba bi se spajao na mrežu toplane TE-TO Zagreb. Kako bi se dobila što točnija informacija o potrebnoj investiciji u toplovode, izračunati su instalirani kapaciteti pojedinih dijelova centra, čime se određuje potreban kapacitet toplovoda u pojedinom dijelu. U ovoj analizi Gornji grad i Kaptol nisu uzeti u obzir, kako bi se smanjio ukupni kapacitet magistralnog toplovoda kojim bi se toplina trebala donijeti u centar, a koji bi uključivanjem ovih dijelova centra bio znatno viši od postoječih kapaciteta.

Na temelju rezultata razvoda toplinske mreže, izračunata je potrebna investicija, odnosno nivelirani trošak topline. On uključuje trošak mreže i trošak toplinskih podstanica. Za referentni scenarij, nivelirani trošak proširenja mreže iznosi oko 11 EUR/MWh (oko 84 HRK/MWh). Na kraju je napravljena i analiza osjetljivosti odabranih parametara, pri čemu najveći utjecaj ima udio spojenih potrošača.

Slika 1 Prijedlog razvoda mreže toplovoda po centru Zagreba za pokrivanje toplinskih potreba toplinom iz centraliziranog toplinskog sustava
Slika 2 Nivelirani trošak proširenja toplovoda – raspodjela troškova
Slika 3 Nivelirani trošak proširenja toplovoda – analiza osjetljivosti