Poslovni modeli i financijske sheme za pokretanje projekata obnovljivih centraliziranih toplinskih sustava

Poslovni modeli i financijske sheme za pokretanje projekata obnovljivih centraliziranih toplinskih sustava

Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb

Datum: 01.06.2017.

Trenutno, oko 50% potrošnje finalne energije u Europi otpada na sektor grijanja i hlađenja. Politike usmjerene na obnovljivu energiju se uglavnom koncentriraju na električnu energiju, dok je pitanje grijanja i hlađenja znatno slabije zastupljeno na ovoj razini. U svrhu uštede primarne energije, a samim time i smanjenja utjecaja na okoliš, korištenje centraliziranih toplinskih sustava se nameće kao iznimno važan faktor. Primjenom otpadne topline te obnovljivih izvora energije, poput lokalne biomase, solarne energije i geotermalne energije, moguće je ostvariti dodatni rast spomenutih ušteda. Važnost centraliziranih toplinskih sustava je i u kontekstu planiranja budućih, pametnih energetskih sustava pri čemu se korištenjem tehnologija za pretvorbu električne energije u toplinsku te toplinskih spremnika omogućuje integracija elektroenergetskog sektora sa sektorom grijanja i hlađenja. Stoga je potrebno podržati i promovirati koncepte obnovljivog grijanja i hlađenja, što upravo predstavlja suštinu projekta CoolHeating, čiji je cilj dati podršku razvoju „malih modularnih obnovljivih centraliziranih toplinskih i rashladnih sustava“ u gradovima i općinama u jugoistočnoj Europi. Projekt je financiran od strane EU programa Obzor 2020.

Cilj ove konferencije je izgradnja kapaciteta te promoviranje održivih poslovnih modela i inovativnih shema financiranja ovakvih projekata, upravo u svrhu poticanja investicija u male modularne obnovljive centralizirane toplinske i rashladne sustave. Također je cilj poboljšati znanje financijskih institucija o ovakvim sustavima u svrhu povećavanja mogućnosti kreditiranja sličnih projekata. Na konferenciji će sudjelovati i stručnjaci iz Danske i Austrije koji će predstaviti modele financiranja u navedenim državama, koje uistinu predstavljaju primjere najbolje prakse u ovome području. Međutim, prikazati će se i primjeri najbolje prakse financiranja projekata obnovljivih izvora energije iz Hrvatske.

PRIJAVE ZA KONFERENCIJU SU OTVORENE!

Ukoliko imate problema s online prijavom, registraciju za radionicu možete isto tako izvršiti slanjem maila na iva@sdewes.org.
Raspored predavanja

VrijemePrezentacijaPredavač
09:30 – 10:00Prijava sudionika
10:00 – 10:10Pozdravni govor dekana FSB-a Prof.dr.sc. Zvonimir Guzović (FSB)
10:10 – 10:25Projekt CoolHeating – trenutno stanje i budući koraci Dr.sc. Tomislav Pukšec (FSB)
10:25 – 10:45Sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije Irena Dubravec (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)
10:45 – 11:15Danski model i financiranje centraliziranih toplinskih sustava u Danskoj Per Alex Sorensen (PlanEnergi - Danska)
11:15 – 11:45SOLID – primjer financiranja energetskih projekata Moritz Schubert (SOLID - Austrija)
11:45 – 12:15Primjeri provedenih projekata i iskustva iz područja bioenergije – Općina Pokupsko: Prva komunalna toplana na biomasu u Hrvatskoj Martina Krizmanić (REGEA)
12:15 – 12:35Diskusija
12:35 – 13:15Stanka za kavu
13:15 – 13:40Tehnički aspekti obnovljivih centraliziranih toplinskih sustava Borna Doračić (FSB)
13:40 – 14:05ebanka i novi način financiranja projekata OIE Edo Jerkić (Zadruga za etično financiranje)
14:05 – 14:40Alat za izračun ekonomskih indikatora Borna Doračić (FSB)
14:40 – 15:10Diskusija
15:10Kraj konferencije i ručak