POLICY BRIEF – Sustainable and Fair Management of Marine Environment, Enabling Offshore Renewable Energy Production in Emerging CEE Markets

POLICY BRIEF – Sustainable and Fair Management of Marine Environment, Enabling Offshore Renewable Energy Production in Emerging CEE Markets

Datum: 05.03.2024.

Nakon održane Capacity building radionice u Dubrovniku u rujnu 2023. godine, sastavljen je sažetak smjernica i savjeta o specifičnim izazovima održivog i nepristranog upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te omogućavanja razvoja proizvodnje obnovljive energije na moru u srednjeistočnim Europskim tržištima u razvoju. Preporuke i smjernice za dobro upravljanje temelje se na održanoj diskusiji predstavnika akademske zajednice, istraživačkih organizacija, regionalnih energetskih agencija, predstavnika lokalne samouprave te ostalih relevantnih sudionika na provedenoj radionici.

Ključne točke sažetka su :

• U 2023. godini Europa je postigla 32 GW novih pučinskih vjetroelektrana, što je znatno manje od onoga što bi trebala izgraditi kako bi bila na putu za postizanje svojih klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. i 2050. godine.

• Europske zemlje trebaju posvetiti 3% svog teritorija infrastrukturi za proizvodnju i prijenos energije pučinskog vjetra kako bi ispunile ambicije Europske Unije.

•Planovi prostornog planiranja morskog područja su ključni alati za usklađivanje zelene tranzicije, ciljeva bioraznolikosti i jačanja plavog gospodarstva.

•Države članice trebale bi primjenjivati ​​model ekosustava na svoje planove prostornog planiranja morskog područja.

•Alati i modeli za procjenu kumulativnih učinaka temeljenu na dokazima već se primjenjuju, stoga vrijeme i resursi za sveobuhvatno mapiranje i angažman sudionika mogu uštedjeti mnogo vremena i poboljšati proces planiranja.

•Pravno obvezujući planovi s mjerama za rješavanje sukoba povećavaju učinkovitost provedbe.

•Planovi prostornog planiranja morskog područja su živi dokumenti koji zahtijevaju stalno ažuriranje i prilagodbu.

Policy Brief je u potpunosti dostupan ovdje: BLUECEE Policy Brief

Policy Brief je napravljen unutar BLUECEE projekta: “Strengthening and Policy Governance Capacity for Blue Energy in Central and Eastern Europe” kao dio “European Climate Initiative” (EUKI) unutar “German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action” (BMWK). Cilj projekta je jačanje kapaciteta i spremnosti za višerazinsko upravljanje razvojem održive energije u Bugarskoj, Hrvatskoj, Poljskoj i Rumunjskoj u regiji Crnog-Jadranskog-Baltičkog mora.