EU projekt „UpgradeDH“ pokreće kampanju: Postani #DHCitizen!

Centralizirani toplinski i rashladni sustavi suvremena su rješenja za tradicionalne probleme. U Europi, na grijanje i hlađenje otpada polovina cjelokupne potrošnje energije i oko 40 % emisija stakleničkih plinova. Samo 15 % te topline  proizvodi se iz obnovljivih izvora. Centralizirani toplinski i rashladni sustavi omogućuju održivu opskrbu energijom za grijanje i hlađenje, povezuju lokalne resurse s lokalnim potrebama uz smanjenje potražnje za energijom i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Kako bi centralizirani toplinski sustavi postali primarno rješenje svih problema vezanih za grijanje i hlađenje u Europi, u njih moraju ulagati nacionalne vlade te moraju imati potporu lokalnog stanovništva.

Projekt UpgradeDH, na kojem Fakultet strojarstva i brodogradnje sudjeluje kao partner, pokreće kampanju s ciljem promocije modernih centraliziranih toplinskih mreža. Cilj kampanje je poboljšanje percepcije centraliziranih toplinskih sustava na lokalnoj razini, a samim tim i osvješćivanje stanovništva o centraliziranim toplinskim sustavima kao održivom rješenju za energetsku tranziciju. Web stranica, www.dhcitizen.eu pruža informacije o centraliziranim toplinskim i rashladnim sustavima kao i informacije o njihovoj ulozi u dekarbonizaciji naših gradova; ističe uspješne primjere dekarbonizacije kroz integriranu mapu #DHCities; prikuplja iskustava potrošača u centraliziranim toplinskim i rashladnim sustavima i informacije o relevantnim inicijativama u raznim zemljama. U BrošuriDistrict Heating and Cooling: A modern solution to traditional challenges”, na pojednostavljen način, objašnjavaju se prednosti koje centralizirani toplinski sustavi pružaju na svim razinama (npr. lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj), principi njihova rada i mogućnosti modernizacije neučinkovitih mreža. Ona sadrži i odabrane „UpgradeDH“ demonstracijske primjere kod kojih se provodi proces rekonstrukcije i poziva građane da uključe nove načine grijanja u vlastite domove. Brošura će biti dostupna na 6 jezika. Zbog velike zainteresiranosti za animirani video „Vizija 2050. – Dekarbonizacija centraliziranih toplinskih sustava u našim gradovima”, UpgradeDH partneri preveli su ga na druge jezike u svrhu informiranja javnosti na nacionalnim razinama širom Europe! U konačnici, provest će se kampanja na društvenim mrežama #DHCitizen kako bi se stvorila svijest i potaknuo interes u široj javnosti za teme vezane za centralizirane toplinske mreže.  U kampanji će se prikazati najbolji primjeri rekonstrukcije i primjeri uspješnog uklapanja centraliziranih toplinskih i rashladnih sustava u lokalne zajednice.

Nemojte propustiti novosti na Twitter-u, LinkedIn-u i Facebook-u s hashtagom #DHCitizen i priključite se pokretu!

O projektu:
Sveukupni cilj „UpgradeDH“ projekta je poboljšanje karakteristika mreža centraliziranih toplinskih sustava (CTS) u Europi davanjem podrške izabranim demonstracijskim slučajevima koji se mogu primijeniti na neka druga mjesta u Europi. „UpgradeDH“ projekt podržava procese nadogradnje i obnove CTS-a u različitim klimatskim regijama i državama Europe: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Danska, Njemačka, Italija, Litva, Poljska, i Nizozemska. U svakoj od navedenih država će se započeti nadogradnja konkretnog sustava putem takozvanog „UpgradeDH“ demonstracijskog projekta (demo projekt). Cilj je iskoristiti stečena znanja i iskustva i primijeniti ih u drugim Europskim državama i CTS-ovima. Temeljne aktivnosti „UpgradeDH“ projekta uključuju prikupljanje najboljih mjera i tehnika poboljšanja sustava, podršku tijekom procesa poboljšanja mreža, organizaciju, pomoć oko financiranja i izrade poslovnih modela kao i razrada nacionalnih te regionalnih akcijskih planova. Također, povećanje svijesti o modernim centraliziranim toplinskim sustavima (CTS) će se izvesti putem „UpgradeDH“ projekta. Cilj projekta je početak modernizacije CTS-ova u navedenim ciljanim državama i šire.

Napomena:

Ovaj projekt financiran je iz programa za istraživanje i razvoj Europske Unije, Obzor 2020, u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 785014. Odgovornost za sadržaj teksta ovog izvješća leži isključivo na autorima. Izvješće ne mora nužno odražavati stavove Europske unije niti Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća (EASME). Ni EASME, ni Europska komisija nisu odgovorne za bilo kakvu uporabu informacija koje se nalaze u ovom izvješću.