Okrugli stol “Hrvatska energetska tranzicija”

Okrugli stol “Hrvatska energetska tranzicija”

Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb Plava dvorana istočne zgrade fakulteta

Datum: 11.04.2016.

Krajem 2015. godine čovječanstvo je hrabro i ambiciozno zakoračilo prema energetici 21. stoljeća, prihvaćajući konsenzusom izbalansiran sporazum o sprečavanju klimatskih promjena te zadržavanju porasta prosječne globalne temperature ispod 2°C u odnosu na temperature predindustrijskog razdoblja.

Kao jedna od budućih potpisnica sporazuma, Republika Hrvatska se našla pred mnogim izazovima, prijetnjama, ali i prilikama. Nažalost, dosadašnji planovi zadržavanja vodećeg mjesta u Europi u zaštiti okoliša i prirode te korištenju vlastitih resursa, prije svega obnovljivih izvora energije, nisu realizirani zbog mnogih barijera pred kojima su se našli projekti te inicijative. Barijere mogu biti ekonomske, tehničke, ekološke, zakonodavne i društvene prirode, no mnoge od njih su posljedica toga što se u Republici Hrvatskoj do danas nije vodila adekvatna javna rasprava o promjenama koje moramo spoznati i kojima se moramo prilagoditi, što zbog ulaska u Europsku uniju, što zbog napretka i razvoja tehnologije te konačno zbog klimatskih promjena i nastojanja da se smanje emisije stakleničkih plinova i zaustavi porast globalne temperature.

Na temelju razgovora s predstavnicima industrije, društvenih znanosti, nevladinih organizacija, kao i profesora sa svjetskih i hrvatskih sveučilišta, došlo se do zaključka da Sveučilište u Zagrebu treba biti jedan od glavnih nositelja energetske tranzicije i da njegove sastavnice moraju pokrenuti široku javnu raspravu vezanu uz hrvatsku energetsku tranziciju. Sveučilište, kao važan čimbenik, mora potaknuti promjene iz društva temeljenog na korištenju fosilnih goriva u društvo bez emisija stakleničkih plinova ili tzv. postugljično društvo, uvažavajući sva sadašnja i buduća ograničenja.

U ovu svrhu pokreće se niz okruglih stolova i radionica, koji će se organizirati jednom mjesečno u prostorijama i uz pokroviteljstvo Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, kao institucije koja je oduvijek predvodila dijalog između važnih dionika tehnoloških tranzicija, akademske zajednice i studenata, vlasti, medija, industrije i šire javnosti.

Prvi okrugli stol „Hrvatska energetska tranzicija“ održat će se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 11. travnja, 2016. od 11:00-14:00 sati u „Plavoj dvorani“, istočna zgrada FSB-a (sjeverni ulaz okrenut zapadu).
Raspored predavanja

VrijemePrezentacijaPredavač
11:00 - 11:10Uvodna riječ prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Dekan (FSB)
11:10 - 11:30Hrvatska energetska tranzicija prof.dr.sc. Neven Duić (FSB)
11:30 - 11:50Što se u glavama (u mind setu) i odnosima treba mijenjati da bi u Hrvatskoj jače krenuli na put energetske tranzicije? dr.sc. Vladimir Lay (HCZO)
11:50 - 12:10„Green book“ podloge za izradu niskougljične strategije dr.sc. Vladimir Jelavić (EKONERG)
12:10 - 12:30Geopolitika energetske tranzicije prof.dr.sc. Igor Dekanić (RGN)
12:30 - 13:15Diskusija i zaključci
13:15 - 14:00Domjenak