Nesigurnost određivanja proizvodne cijene električne energije u energetskoj tranziciji

Nesigurnost određivanja proizvodne cijene električne energije u energetskoj tranziciji

Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb

Prostorija: Velika vijećnica južne zgrade
Datum: 13.02.2017.
Vrijeme: 12:00 – 14:00h

Energetska tranzicija u Europskoj uniji nagovještena je prije 20 godina objavom bijele knjige Energetika za budućnost: Obnovljivi izvori energije. Dakle u vrijeme kada je Unija imala nešto manje od 6% udjela obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji, donijeti su planovi za bitno povećanje instalirane snage tehnologija iskorištavanja obnovljivih izvora. Očekivani ciljevi ne samo da su ispunjeni već su instalirane snage višestruko premašile očekivanja te su se postavili ambiciozni ciljevi za period 2010. – 2020.

Zbog pada cijena tehnologije za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i poticanja takve proizvodnje kroz različite mehanizme s jedne strane te pada potrošnje električne energije s druge strane, na zajedničkom prostoru kojeg nadzire ENTSO-E postoji višak kapaciteta za proizvodnju električne energije, 1030 GW instalirane snage za vršno opterećenje od 528 GW u 2015., što rezultira znatno nižim prosječnim cijenama električne energije na burzama. Upravo mnogi političari, trgovci, planeri, proizvođači i potrošači postavljaju pitanja kako odrediti sadašnju i buduću proizvodnu cijenu električne energije.

Radionica „Nesigurnost određivanja proizvodne cijene električne energije u energetskoj tranziciji“ nastojat će odgovoriti na mnoga pitanja vezana uz određivanje cijene električne energije i budućih kretanja cijena na burzama.Organizacijski odbor

  • Prof.dr.sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
  • Prof.dr.sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
  • Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
  • Doc.dr.sc. Goran Krajačić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
  • Mr. sc. Maja Pokrovac, Obnovljivi izvori energije Hrvatske

Izvještaj s okruglog stola možete preuzeti ovdje: izvjestaj.docx