Kontakt

Doc. dr. sc. Goran Krajačić

Kontakt za Hrvatsku energetsku tranziciju

CV