Hrvatska energetska tranzicija – centralizirani toplinski sustav u gradu Zagrebu

Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogranje
Prostorija: Zoom Meetings: https://us02web.zoom.us/j/86558825614?pwd=VGp1SDN3aFZsaVo2RE9laXp6cG95Zz09
Datum: 15.06.2020.
Vrijeme: 12:00 - 14:00

S ciljem pokretanja stručne rasprave o izboru dugoročnog rješenja za grijanje i hlađenje centra grada, a u sklopu Hrvatske energetske tranzicije, 15. lipnja je održana videokonferencija  „Hrvatska energetska tranzicija – centralizirani toplinski sustav u gradu Zagrebu“. Konferenciji je nazočilo četrdesetak sudionika, u većem dijelu predstavnika/članova institucija i tvrtki koje djeluju u energetskom sektoru, ali i zainteresirane javnosti.

Nakon razornog potresa koji je prouzročio značajne štete veliki broj stambenih jedinica ostao je bez grijanja i mogućnosti pripreme potrošne tople vode, u najvećoj mjeri zbog oštećenih ili srušenih dimnjaka. Kao kratkoročno rješenje odobrene su subvencije za obnovu dimnjaka i nabavu kondenzacijskih kotlova koji zajedno s električnim grijačima predstavljaju kratkoročno rješenje čija je uporaba vremenski ograničena europskom legislativom.

S obzirom na navedeno nužno je razmotriti alternativna rješenja i definirati strategiju za dugoročno rješavanje grijanja i hlađenja, istaknuli su sudionici konferencije. Profesor Neven Duić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje predstavio je tako centralizirani toplinski sustav koji donosi mnogobrojne prednosti u odnosu na individualne sustave kao što su kondenzacijski kotlovi na bioplin ili dizalice topline.

Profesorica Daria Karasalihović Sedlar s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta govorila je o rezultatima projekta u kojemu se razmatra prenamjena naftnih bušotina za iskorištavanje geotermalne energije i grijanje javnih zgrada u Zagrebačkoj županiji.

Zamjenik pročelnice Ivan Ivanković iz Grada Zagreba predstavio je dva najveća projekta u zagrebačkom CTS-u – revitalizaciju 68,3 km toplovodne mreže i izgradnju novog visokoučinkovitog kombi-kogeneracijskog bloka u postrojenju EL-TO Zagreb. Oba projekta ostvaruju se nakon dugogodišnjih napora, a rezultirat će značajnim povećanjem učinkovitosti sustava, smanjenjem potrošnje goriva i emisija te povećanjem sigurnosti opskrbe toplinskom energijom.

Konačno, Marko Čavar iz Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske prezentirao je projekt KeepWarm, čiji je cilj unaprjeđenje centraliziranih toplinskih sustava, te jedno od mogućih rješenja za zadovoljavanje toplinskih potreba u CTS-u – solarne toplinske kolektore.

Nakon prezentacija razvila se dinamična rasprava u kojoj su u fokus stavljena mnogobrojna pitanja, tehnička kao što su tehnička ograničenja pojedinih sustava, raspoloživa površina i sl. te netehnička kao što su suglasnost suvlasnika zgrade, motivacija korisnika, troškovi,  financiranje itd. Sudionici su pohvalili organizaciju konferencije i zaključili kako je upravo sada pravi trenutak za raspravu o dugoročnom rješenju s obzirom na to da je put od ideje, preko strategije do osiguravanja sredstava i realizacije projekata, dugotrajan. Nadalje, naglašena je važnost planiranja na lokalnoj razini koje će se sukladno novoj zakonskoj regulativi intenzivirati i dobiti na važnosti. Sudionici su također istaknuli važnost strukovnih organizacija u procesu provođenja promjena.

Zaključno, sudionici su se složili kako na području Grada Zagreba postoje odgovarajući potencijali za iskorištavanje obnovljivih izvora energije u toplinarstvu te kako već u ovom trenutku treba započeti ozbiljnu diskusiju oko odabira odgovarajućeg rješenja.



Pokrovitelji


Predavači i prezentacije

Moderatori

  • Izv.prof.dr.sc. Goran Krajačić

Raspored predavanja

VrijemePrezentacijaPredavač
12.00 – 12:05Uvod Izv.prof.dr.sc Goran Krajačić, dipl. ing. (FSB)
12:05 – 12:25Toplina, a ne plin - rješenja za razrušeni centar Zagreba Prof.dr.sc. Neven Duić, dipl. ing. (FSB)
12:25 – 12:45KeepWarm - suvremena rješenja u toplinarstvu Marko Čavar, mag.ing.mech. (REGEA)
12:45 – 13:05Rješenja za grijanje grada Zagreba Ivan Ivanković, dipl. ing. (Grad Zagreb)
13:05 – 13:25Geotermalna toplina je nova nafta? Prof.dr.sc. Daria Karasalihović Sedlar, dipl. ing. (RGN)
13:25 – 14:00Diskusija i zaključak