Godišnja radionica RESFLEX projekta – Energetski neovisna Hrvatska bazirana na visokom udjelu obnovljivih izvora energije te različitih tehnologija brzog odziva

Godišnja radionica RESFLEX projekta – Energetski neovisna Hrvatska bazirana na visokom udjelu obnovljivih izvora energije te različitih tehnologija brzog odziva

Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje

Prostorija: Velika vijećnica
Datum: 18.04.2018.
Vrijeme: 10:00-14:00

Republika Hrvatska, kao punopravna članica EU, dužna je osigurati tehnički i cjenovno optimalnu tranziciju prema niskougljičnom razvoju i društvu, imajući u vidu maksimalnu korist za čitavo društvo; energetsku, gospodarsku te ekološku. Niz tehnologija koje iskorištavaju obnovljive izvore energije danas su tehnički i ekonomski u potpunosti konkurentne te smo došli u situaciju u kojoj su potrebne nove sheme integracije; kako s tehničke tako i s financijske strane. S financijske strane potrebna je razrada novih mehanizama integracije obnovljivih tehnologija, temeljenih na mrežnom paritetu te satnim tržištima energije. S tehničke strane potrebna je razrada inovativnih mehanizama fleksibilizacije, prije svega elektroenergetskog sustava, gdje dolazi do promjene paradigme u kojoj prelazimo sa sustava u kojem proizvodnja prati potrošnju na sustav u kojem potrošnja prati varijabilnu proizvodnju. Predmet ovog projekta je upravo integracija prethodno navedenih problema kroz napredan open access modelski okvir koji će zaživjeti kroz interaktivnu online Internet platformu.Moderatori

  • doc.dr. sc. Tomislav Pukšec

Panelisti radionice

prof. Neven Duić (FSB)

prof. Ljubomir Majdandžić (FZOEU)

Mario Tot (EIHP)

Lin Herenčić (EKONERG)