Digitalizacija i demokratizacija energetskih sustava

Digitalizacija i demokratizacija energetskih sustava

Lokacija: Online - ZOOM
Datum: 16.06.2021.
Vrijeme: 9:00 - 11:20

Pozivamo Vas na webinar “Digitalizacija i demokratizacija energetskih sustava”. Webinar organizira Fakultet strojarstva i brodogradnje u sklopu INTERENERGY projekta.

Webinar će se održati 16.6.2021 o 9:00 do 11:20 h putem Zoom platforme, a održat će se na engleskom jeziku.

INTERENERGY projekt bavi se međuodnosima između različitih tehnologija odgovora potrošnje, „power-to-X“ tehnologija i povezivanja tržišta električnom energijom u energetskoj tranziciji. Uloga tih tehnologija istražuje se u kontekstu tržišnog povezivanja, koje je već u tijeku u Europskoj uniji. U ovom projektu, ključno istraživačko pitanje kako postići uravnoteženu integraciju različitih tehnologija za odgovor potrošnje i “power-to-X” tehnologija, određivanjem njihovog optimalnog omjera i izbjegavanjem nepotrebnih tehnoloških zaključavanja (“lock-in”). Kako bi se to postiglo, napravit će se novi moduli za modeliranje ponašanja „power-to-X“ i tehnologija odgovora potrošnje. Također, razradit će se tržišta takvih tehnologija u nastajanju kao i poslovni modeli za njihovu integraciju. To je važan korak u digitalizaciji energetskog sustava i korištenju sinergija kako bi se dekarboniziralo integrirani energetski sustav.

U sklopu ovog webinara će se dati pregled ciljeva samog projekta te će se predstaviti primjena načela “power to X”. U tom smislu su uključene tehnologije povezivanja energetskog sektora s ostalim sektorima potrošnje energije. Također, razmatraju se projekti u provedbi temeljeni na odzivu potrošnje te promjene zakonskog okvira Europske Unije kako bi se sa zakonodavne strane omogućilo korištenje ovih tehnologija. Konačno, predstavlja se računalni model energetskog sustava razvijen u sklopu INTERENERGY projekta, a koji objedinjuje razmatrane tehnologije odziva potrošnje.

Prijava na webinar se ostvaruje e-mailom na adresu: Luka.Herc@fsb.hr
Predavači i prezentacije

Raspored predavanja

VrijemePrezentacijaPredavač
9:00 - 9:20Uvod u INTERENERGY projekt prof. dr. sc. Neven Duić, (UNIZAG FSB)
9:20 - 9:40Uloga odziva potrošnje i agregatora u budućim tržištima električne energije prof. dr. sc. Fei Wang, (North China Electric Power University - "NCEPU")
9:40 - 10:00Potencijal korištenja elektrificiranog prometa u pružanju pomoćnih usluga u energetskom sustvu Ivan Pavić, mag. ing. el. (UNIZAG FER)
10:00 - 10:20Uloga operatora prijenosnog sustava u energetskoj tranziciji dr. sc. Silvia Piliškić, (HOPS)
10:20 - 10:40Odziv potrošnje u okviru europskog zakonodavnog okvira za tržište električne energije Heni Radanović, mag. ing. mech. (ACER)
10:40 - 11:00Modeliranje energetskog sustava u projektu INTERENERGY dr. sc. Felipe Feijoo, (UNIZAG FSB)
11:00 - 11:20Panel rasprava prof. dr. sc. Neven Duić, (UNIZAG FSB)
prof. dr. sc. Fei Wang, (North China Electric Power University - "NCEPU")
Ivan Pavić, mag. ing. el. (UNIZAG FER)
dr. sc. Silvia Piliškić, (HOPS)
Heni Radanović, mag. ing. mech. (ACER)
dr. sc. Felipe Feijoo, (UNIZAG FSB)