Definiranje smjernica za razvoj uključive proizvodnje električne energije iz energije vjetra na moru za područje Istarske županije

Definiranje smjernica za razvoj uključive proizvodnje električne energije iz energije vjetra na moru za područje Istarske županije

Lokacija: Pula

Prostorija: dvorana Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Pula
Datum: 19.02.2024.

Radionicama održanim proteklog tjedna Istarska županija i IRENA pokrenuli su proces definiranja smjernica za razvoj uključive proizvodnje električne energije iz  energije vjetra na moru za područje Istarske županije.

Kako u Hrvatskoj ne postoje slični projekti, cilj radionica je uspostaviti aktivan dijalog s ključnim dionicima koji imaju interes utjecati na uključiv razvoj pučinskih vjetroelektrana koje će doprinijeti samodostatnosti opskrbe električnom energijom na području Istarske županije.

Zbog značajne ovisnosti o fosilnim gorivima, posebno u proizvodnji električne energije, nacionalne i regionalne odluke o zamjeni ugljena kao energenta čistim i obnovljivim izvorima energije i najavu zatvaranja TE Plomin 2 za 2033. godinu, detektirana su dva ključna izvora za proizvodnju električne energije i to solarna energije i energija vjetra te su za definirani i ciljni instalacijski kapaciteti od 400 i 500 MW.

Inicijalnu procjenu potencijala plave energije, u koju spada i energija vjetra na moru, na području Istarske županije IRENA je provela kroz projekt MAESTRALE koji je započet još 2016. godine. Detektirani potencijali u odnosu na dostupnu tehnologiju tada nisu ukazivali na ekonomsku opravdanost takvih projekata, no razvoj tehnologije i očekivana tržišna kretanja ukazuju da trošak proizvodnje električne energije posredstvom pučinskih elektrana lociranih u potencijalnim zonama interesa u Istarskoj županiji postaje konkurentan.

Na radionicama su okupljenim učesnicima predstavljene tri potencijalne zone interesa, pojedinačnog obuhvata od 200 km2. Dvije od navedenih zona nalaze se u isključivom gospodarskom pojasu zapadno i jugozapadno od istarskog poluotoka dok se treća nalazi južno unutar teritorijalnog mora pod nadležnošću Skupštine Istarske županije.

Iste su detektirane na temelju brojnih čimbenika, a primarno brzine i gustoće vjetra te batimetrijskih karakteristika. Izostavljena su područja međunarodnih pomorskih koridora, postojećih koncesijskih područja za eksploataciju ugljikovodika, zaštićena morska područja te područja Nature 2000. Pri definiranju potencijalnih zona interesa uzeta je u obzir i mogućnost spajanja na elektroenergetsku mrežu. Druga ograničenja, prepreke i prilike predmet su radionica kojima je cilj uspostaviti aktivan dijalog sa svim ključnim akterima koja imaju interes sudjelovati u otvorenom i transparentnom postupku definiranja smjernica modela uključive pučinske vjetroelektrane.

Obzirom na specifičnost područja Istarske županije, značaj ribarstva i turizma, važnost zaštite okoliša i morskog ekosustava te nužnost uključivanja lokalnih gospodarstvenika, cilj Istarske županije i IRENA-e je putem aktivnog uključivanja dionika definirati model uključive pučinske vjetroelektrane čiji cilj nije maksimiziranje proizvodnje električne energije, već maksimiziranje zbroja proizvodnih učinaka svih relevantnih gospodarskih sektora uz poboljšanje stanja morskog ekosustava.

Na trima tematskim radionicama, dionici su doprinijeli inputima vezanim za teme zaštite okoliša, ribarstva, prostornog planiranja, mogućnosti priključenja pučinske vjetroelektrane na elektroenergetski sustav i različite socio-ekonomske aspekte. Prikupljeni inputi uključuju se u prvi nacrt smjernica koji je bio prezentiran u ponedjeljak, 19. veljače 2024. godine.


Organizatori


Raspored predavanja

VrijemePrezentacijaPredavač
5. veljače 2024., od 10h do 12hZaštita okoliša i ribarstvo
5. veljače 2024., od 14h do 16hProstorno planiranje, infrastruktura i administracija
8. veljače 2024., od 11h do 13hGospodarstvo – turizam, industrija i obrazovanje
19. veljače 2024., od 11h do 13hZavršna radionica