Budućnost iskorištavanja energije more u Hrvatskoj

Budućnost iskorištavanja energije more u Hrvatskoj

Datum: 18.05.2021.

  • Drugi laboratorij projekta mobilizirao je više od 200 sudionika uključenih u područje plave energije

More predstavlja vrlo važan izvor obnovljive energije. Otkako je Europska unija definirala svoje ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova i povećanje udjela obnovljive energije i energetske učinkovitosti do 2030. godine, budućnost plave energije razmatrana je u novom pristupu Europske komisije za održivo plavo gospodarstvo u EU. Plava ekonomija EU-a za održivu budućnost.

U svrhu postizanja ovih ciljeva, projekt BLUE DEAL provodi niz laboratorija za prijenos znanja u kojima se analizira trenutna situacija obnovljivih izvora energija mora, različite dostupne tehnologije te njihove mogućnosti primjene. U ovom slučaju, provedena je analiza o budućnosti ovih tehnologija na hrvatskom području, za područje Splitsko-dalmatinske županije. Događaj je organizirao partner na projektu Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom 4 dana, 30 govornika specijaliziranih za taj sektor i više od 200 ljudi iz 12 zemalja sudjelovalo je, kako online, tako i fizički, u ovom kombiniranom događaju.

Prvog dana prezentacije su bile usredotočene na trenutne uvjete u Hrvatskoj za provođenje energetske tranzicije radi povećanja korištenja obnovljivih izvora, poput morske energije u ovom slučaju. Očigledni su napori i radnje koje se poduzimaju kako bi se osiguralo veće korištenje OIE na održiv način, uglavnom u razvoju priobalnog vjetra.

Martin Bućan iz Splitsko-dalmatinske županije naglasio je važnost očuvanja okoliša i ekosustava te pokazao da je “ključno povući veće poteze u sektorima kućanstva”, što je ujedno i prilika za ulaganje. U tom smislu, Alessandra Sensi, Unija za Mediteran, također je naglasila da je “potrebno osigurati sveobuhvatan razvoj svih ekonomskih akcija za područje MED-a”.

Tijekom drugog dana predstavljena je analiza različitih izvora energije i tehnologija koje bi se mogle instalirati, uzimajući u obzir okolišne čimbenike poput područja Natura2000 te navigacijske rute koje ograničavaju potencijalna pilot područja. Profesor Goran Krajačić komentirao je da „Hrvatska ima lokalne održive akcijske planove i Zakon o pametnim otocima“. Isto tako, analiza različitih tehnologija otkrila je potencijal energije valova i pučinskih vjetroturbina, kao i mogućnost stvaranja hibridne platforme Blue Energy koja će iskoristiti različite resurse. „Potencijal vjetra pokazuje veliku perspektivu za postizanje energetske neovisnosti i povećanje udjela obnovljivih izvora. Splitsko-dalmatinska županija mogla bi predvoditi hrvatski sektor plave energije.” Hrvoje Stančin – UNIZAG FSB.

Tijekom ove sesije 3D alat za vizualizaciju koji je razvio projektni partner Geo Imaging privukao je posebnu pozornost, omogućavajući vizualni prikaz i utjecaj analiziranih tehnologija za samo pilot područje.

Kao dio strategije za promicanje ove vrste energije, BLUE DEAL je trećeg dana predstavio seriju od 12 otvorenih izazova (eng. Open challenge) za inovacije kojima se želi promovirati učinkovitost inovacija i usluga temeljenih na znanju u sektoru plave energije. Tvrtke koje žele predstaviti svoja rješenja za ove izazove mogu to učiniti putem platforme https://bluedealmed.eu/.

Uz to, tijekom dana predstavljeni su i neki uspješni pilot projekti i praktični slučajevi koji su pokazali moguće rezultate i ostvarene benefite primjenom ovih održivih tehnologija.

Plava energija budućnost je obnovljive energije i zato je važno obučavati nove generacije. Iz tog razloga, posljednji dan događaja posvećen je radu s različitim školama i tijelima javne vlasti odgovornim za obrazovni sustav kako bi im se predstavilo školsko natjecanje Blue Deal i dogovorila daljnja suradnja. Stoga je održano nekoliko bilateralnih sastanaka s ciljem organiziranja natjecanja u odabranim pilot područjima. Konkretno, na ovom sastanku dogovoreno je kako će stvarni posjet školi funkcionirati zbog epidemioloških mjera i GDPR obveza.

Ovaj je događaj organiziran u sklopu Interreg MED BLUE DEAL Modularnog projekta te Horizontalnog projekt BLUE GROWTH.

BLUE DEAL je europski projekt koji čini 12 partnera iz 6 mediteranskih zemalja, a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupni fond za pomoć, s proračunom od 2,8 milijuna eura.

Više informacija:

https://blue-deal.interreg-med.eu/

bluedeal@unisi.it